Zarządzanie ryzykiem

Wykonujemy usługi w zakresie opracowania procesu zarządzania ryzykiem zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP).