Systemy skomputeryzowane

W ramach Firmy COLDPOL wykonujemy usługi w zakresie walidacji oraz utrzymania w stanie zwalidowanym systemów skomputeryzowanych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP). Zajmujemy się walidacją każdego rodzaju oprogramowania od arkuszy kalkulacyjnych Excel poprzez systemy wizualizacji do systemów klasy ERP.

Walidacja systemu skomputeryzowanego wykonywana jest zgodnie z metodologią GAMP 5